PROGRAMMA'S

Onze trainingen zijn met zorg ontworpen. 

De programma's worden samen met onze trainers en onze klanten voortdurend geëvalueerd, doorontwikkeld en zit met creativiteit gebakken. Zo ontmoet de training de behoefte van de klant. Professional Rebel ontwerpt trainingen om werknemers in grote organisaties op onconventionele wijze op hun leiderschap, effectiviteit en gedrevenheid uit te dagen.

Een groot deel van onze trainingen gaat tegenwoordig online. Via break-out rooms, interactieve games en door een werkboek te gebruiken, bouwen we aan nieuwe manieren om online verbinding te maken.

Let's Rebel online! 

Activeren van persoonlijke verantwoordelijkheid

Professional Rebel kenmerkt zich door haar focus op het activeren van de persoonlijke verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie. Wat doe jij om jouw situatie te verbeteren? Hoe zorg jij ervoor dat jij jouw invloed op jouw werkplek kan vergroten? Daarbij werken wij vanuit de intrinsieke motivatie. Je leert alleen, als je dat zelf ook daadwerkelijk wil leren.

Ervaringsgericht leren

Onze programma's zijn ontwikkeld om jouw werknemers enerzijds op persoonlijk niveau bewuster te maken van jouw professionele inzet en reputatie. Hoe kan je jezelf uitdagen op ambitieuze doelen, zonder over jouw grenzen te stappen? En tegelijkertijd helpen we jouw werknemers met het pakken van ruimte op werk om wel degelijk die frisse wind te zijn, en verbeteringen durven voor te stellen, en zelfs in te voeren. 

 

Oftewel, jouw werknemer bouwt aan zijn of haar professionele reputatie, en creëert daarmee ruimte om te werken aan ‘t verbeteren van de status-quo, oftewel professionele rebellie!

Geïnteresseerd in een van onze programma's? Vraag de brochure op.

Welke brochures ontvang je graag?