Blog: Dé ingrediënten voor optimaal werkende tech teams

Teamsport laat zien hoe je als geheel meer bent dan de som van delen.

Individualistische spitsen, die puur voor eigen score gaan, worden al snel afgestraft. Om te kunnen scoren moet je samenwerken. Deze noodzaak zie je in groeiende mate terug bij bedrijven en met name techbedrijven in een markt die alleen maar complexer wordt. Wil je als bedrijf succesvol blijven dan heb je teams nodig die hun collectieve intelligentie aanboren. De focus van jouw bedrijf switcht van hoe mensen werken, naar hoe mensen samenwerken.

In Silicon Valley zijn teams dan ook de standaard. Teams zorgen voor hogere prestaties, kunnen sneller innoveren, herkennen fouten sneller en weten deze ook sneller op te lossen. Daarbij vinden de individuele werknemers hun werk leuker en weten ze betere resultaten neer te zetten.

Toch gaat samenwerken juist binnen tech teams niet vanzelf. Vooral techs, software engineers, kunnen hier moeite mee hebben. Sommige hebben juist dit vak gekozen, zodat ze nauwelijks met anderen in contact hoeven te komen. Dit betekent dat samenwerken veel oefening kost. Net als voetbal teams moeten ook software teams regelmatig trainen. Maar wat moeten ze dan trainen?

Uit onderzoek blijkt dat drie gedragingen door optimaal werkende teams worden gedeeld:

Iedereen aan het woord

De eerste is dat binnen teams elk individu in gelijke mate wordt gehoord. Niet alleen voelt elk lid de ruimte om te spreken, het wordt ze door een leider of door de groep ook gevraagd en gegund. Hierdoor tapt een team zo optimaal mogelijk van de collectieve intelligentie.

Jammer genoeg zie je regelmatig in software teams dat bepaalde teamleden vaker het woord hebben dan anderen. Vooral bij senioriteit zie je dat de meer junior developers zichzelf niet durven te laten horen. Het zorgt zelfs voor risicomijdend gedrag omdat men niet “dom” over wil komen en daardoor minder deelt dan in een gelijkwaardige groep.

De retro na een sprint (reflectie meeting binnen de scrum-methode) wordt vaak gebruikt voor het bespreken van feedback op het proces. Voor het benutten van de collectieve intelligentie is dit minder voordelig. Bij voorkeur geven teamleden direct feedback tijdens het proces en wordt de individu aangesproken. Skills die hierbij horen zijn feedback geven en nemen, aandachtig luisteren, de ander confronteren, grenzen stellen, discussies voeren, risico’s nemen en eigen inbreng delen.

Elkaar kunnen lezen

De tweede gaat over hoe goed de verschillende teamleden zijn in het opmerken van elkaars emotie. Niet door woorden, maar door gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en de toon van de stem. Door dit te kunnen opmerken, worden onderliggende spanningen al een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt en verstoren daardoor niet de communicatie.

Dit vergt een grote mate van psychologische veiligheid. Dit betekent dat je als team lid het vertrouwen hebt dat het team jou niet belachelijk maakt, afwijst of straft, wanneer jij voor jezelf opkomt. Oftewel een teamsfeer waarin teamleden zich comfortabel genoeg voelen, voornamelijk door het wederzijds begrip, vertrouwen en respect, om zichzelf te kunnen zijn.

Juist bij software engineers is het stimuleren van “jezelf zijn” uitdagend. De norm is vaak om werk en privé gescheiden te houden. Dit maakt het bouwen van optimale teams erg moeilijk. Je wil dat jouw teams kwetsbaar durven te zijn, want dat zorgt voor wederzijds begrip en een grotere kans op collectieve intelligentie. Dit train je door techs uit hun comfort zone te trekken en persoonlijke pijnlijke of mooie ervaringen met elkaar te laten delen.

Elkaar accountable houden

Dit betekent trouwens niet dat jouw teams zich moeten gedragen als vriendenclubjes. Integendeel. Je wil dat de missie van het bedrijf, hetgeen waarom je bij elkaar wordt gebracht, continue in het vizier wordt gehouden. Dat is hetgeen waar jouw teams zich mee bezig moeten houden. En dit is dan ook meteen het derde wat ze in hun gedrag kunnen trainen. Elkaar en zichzelf accountable houden in de mate van toegevoegde waarde die zij leveren aan de koers van het bedrijf. Dit train je met reflectie over jezelf, de ander en het team als geheel.

Samengevat hier een train formule voor het trainen van tech teams:

Train het individuele vermogen om;

  • het woord te pakken, en daarmee risico’s te durven nemen,
  • jezelf te kunnen zijn, en daarmee de psychologische veiligheid te vergroten, en
  • te reflecteren op jezelf, elkaar en de ander en daarmee de accountability te verhogen

Hoe train je dit? Haal jouw techs uit hun comfort zone en laat ze deze skills, zoals elk sportteam, regelmatig trainen. Natuurlijk doet Professional Rebel dit als de beste, gezien zij zich volledig specialiseert in het trainen van software engineers. Als je interesse hebt, stuur mij een e-mail en dan licht ik ons 6-maanden-durende Flagship Program “The Adventure” graag toe.

 

Verder raad ik je aan om voor meer achtergrondinformatie de volgende artikelen te lezen:

NY Times – What Google Learned From Its Guests to Build the Perfect Team
HBR – High-Performing Teams Need Psychological Safety. Here’s How to Create It
Re:Work – Guide: Understand team effectiveness

Professional Rebel helps keep techs on board.

 

Thanks for downloading! Please leave your details here to get the pdf.

We help you keep tech's on board. Leave your email to get an overview of our services in your inbox. Or call +31615143234 to contact us directly.